Papa 2. Jean Paul’ün portresini yapmak üzere davet aldı, Barış isimli tablosu İtalya’da kutlanan “Dünya Barışı için Dua Günü”nü simgeleyen afiş oldu. Onu dahi yapan bunlar değil elbette..!

Sözü ustalara bırakalım…

Melih Cevdet Anday anlatıyor;

Rasin’in portreleri önünde durduğumda, gözbebekleri ile karşılaşırım. Bakarken “bakılan” olduğum duygusuna kapılırım. Rasin’de gözbebeklerinin çokluğu hiç de rastlantı, ya da biçim, yapı kaygısından doğma sayılmamalıdır. Bir bakıma kendisinin imgeleşmesini sağlamak için yapmıştır bunu sanatçımız. Çünkü bir “gören” olan ressam da sonunda bir “görülen”dir. Hem de kendi yarattığı imgelerin çok bebekli gözlerinde. Kendisini bakış altında duyumsamayan gerçek bir ressam yoktur. Bunlara örnek olarak Rasin’in özellikle son resimlerini gösterebiliriz. Orada yalnızca insanlar değil, hayvanlar ve eşyalar da size bütün dikkatleri ile hem de sınayarak, sorarak bakmaktadırlar. Bu bakışlardan korkuya kapıldığımı söyleyebilirim. Sanki dünyanın gizini bu hayvanlar bilmekte ve bunu bize gözleriyle anlatmaktadırlar. Konuşmadıkları için bütün ruhlarını gözlerinde biriktirmişlerdir. “Dünya anlatılmaz görülür” der gibidirler.

Aziz Nesin anlatıyor;

Bugüne dek yaptığı portrelerden oluşan bir sergi açabilse. Olağanüstü bir sanat olayı olurdu bu. Rasin, her kimin portresini yapmış olursa olsun, bir anlama kendi portresini yapmış oluyor. Güler Karaca’da, Melih Cevdet’te, İlhan Berk’te, Bilgesu Erenus’ta ve daha birçoklarında. Böyle söylemekle, yaptığı her portresinde kendisi var, biçemi belli oluyor, demek istemiyorum. Hiç kuşkusuz biçemi belli belli oluyor. Ama söylemek istediğim salt bu değil. Nasıl görüyorsa öyle yapıyor gibi; yalın bir söz söylemek istiyorum asında: Nasıl görüyorsa… Ve Rasin portresini yapacağı kişiyi öyle derinden ve öyle içine işleyerek görüyor ki, sonunda, sanki ressamla süjesi özdeşleşmiş gibi oluyor ve bu yüzden, kendi görüşüyle yaptığı portre, bir anlama kendi portresi oluyor. Her iyi portre ressamı böyle değil midir? Belki. Ama Rasin’in başkasının portresinde kendi portresini yapma oranı çok ileriye gidiyor.
Alıntılar: http://www.rasinarsebuk.com/Dokuman/3/10/yazilar/