TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerine 10 Milyar TL ayrıldı.

Ülkemiz tarihinin en önemli bütçelerinden biri olduğu belirtilen bu rakam çok daha güçlü ve zengin bir Türkiye inşa edebilir. Bu nedenle 2017 bütçesi çok büyük önem taşıyor ve rakam meclisten onay aldı.

Bütçe Ne Gibi İşlere Harcanacak?

Bakan Özlü, öncelik verecekleri çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde TÜBİTAK’ı yeniden yapılandıracaklarını ve elektrikli otomobilde yerli bir marka oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yerli marka otomobil ile ilgili iş modelini oluşturmak, idari ve teknik şartnameleri hazırlamak gibi çalışmaların hızla devam edeceğini belirten Bakan Özlü 4. Sanayi Devrimi kapsamında, akıllı üretim sistemleriyle ilgili çalışmalar yapılacağını da ekledi.
Bakanlık, ülkemizdeki fabrikaların akıllı üretim sistemleriyle donatılmasını çok önemli buluyor ve bu yönde ki çalışmalara da öncelik verilecek. Bu teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmek de amaçlar listesinde üst sıralarda yer alıyor.
Diğer çalışmalardan biri de; 31 bin kişiye istihdam imkanı sunacak olan 9 OSB ve 2 SS projesini tamamlamak olacak. 2017 bütçesi olarak belirlenen 10 Milyar TL’nin 450 Milyon Lirasının OSB, SS, EB projelerine kaynak olarak ayrılacağı belirtildi.
28 Bin kişinin istihdam ettiği hali hazırda 287 Ar-Ge merkezine ek olarak önümüzdeki süreçte Ar-Ge merkezi sayısını önce 500’e, ardından 1000’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.