Vergi indirimi başladı. Kimler bu vergi indiriminden faydalanabiliyor? Vergi indirimi neleri hangi kurumları kapsıyor…

Ar-Ge Reform Paketi olarak adlandırılan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la getirilen yeniliğe göre; teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmalara vergi indirimi uygulanıyor. Tekno Girişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalar da aynı indirimden faydalanabilecek.

Yapılan düzenlemelere göre bakanlık sayfasından yapılan duyuru şöyle;

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan işletmelere Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır.  Ayrıca Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere de bu kapsamda yapılacak yatırımda bu düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ar-Ge projesi sahibi firmalara yatırım yapması teşvik edilerek özellikle start-up firmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. İndirime konu olacak tutarın üst sınırı 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Teknokent sakinlerine uygulanan bu vergi indirimi, bilime ve ülke ekonomisine hayli katkı sağlayacak.